Sunday, April 09, 2017

Araw ng Kagitingan

Ilan pa sa atin ang handang ipag-laban ang ating bayan na katulad nila?  Sana imulat ang mga kabataan sa tunay na pagmamahal ng ating bayan.


A post shared by Tati Carpio (@taticarpio) on

No comments: